MENENJİOMLAR (MENINGIOMAS)

Menenjiomlar, beynin araknoid zarından köken alan, genelde selim davranışlı beyin tümörleridir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık dörtte birini oluşturan meninjiyomlar, her yaşta görülmekle birlikte, orta yaşlı kadınlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülür. Yakın zamanda yapılan araştırmalarda, tümör gelişimini baskılayıcı nitelikte olan NF2 geninin DNA içindeki her iki kopyasının da işlev dışı kalmasının menenjiomların oluşumunda merkezi bir rol oynadığı ortaya konmuştur.

Beyin tümörü hakkında ilginizi çekecek diğer yazılar

kafama platin takılacak mı?Beyin tümörü ameliyatına hazırlık
Kafama bir şey takılacak mı? (metal, platin vs) Saçlarım kesilecek mi?

beyin tümörü ölümcül müdürBeyin tümörü tehlikeli midir?
Beyin tümörü ölümcül müdür? Riskleri nelerdir?

beyin tümörü ve baş ağrısıBaş ağrısı ve beyin tümörü
Sürekli başağrım var, beyin tümörü olabilir mi?

bende beyin tümörü olabilir mi?Bende beyin tümörü olabilir mi?
Nasıl anlayabilirim? Ne yapmalıyım?

beyin kanamasıBeyin kanaması ve beyin tümörü
Beyin kanamasının beyin tümörüyle alakası var mıdır?

beyin tümörleri tarihçesiBeyin tümörleri tarihçe ve sınıflaması
1860 yılından günümüze, beyin tümörlerinin tarihçesi.